www.fluefiske.no

arle & Bjørnar Fluefiske AS

arle & Bjørnar Fluefiske AS

Jarle & Bjørnar Fluefiske AS ble staret av Jarle Løhren Kristiansen og Dag Bjørnar Berg i 1991. Dvs. de fire første årene var butikken en selvstendig norsk representant for svenske Lennart Bergquist Flugfiske.
De to da 25 år gamle guttene sluttet i sine stillinger som regnskapsfører og typograf for å prøve å gjøre hobby til jobb.
Et ledig lokale i Lillestrøm ble gjort i stand med god hjelp av håndverkskyndige kamerater og fylt opp med varer for fluefiskeren og fluebinderen.
Allerede åpningsdagen fikk man bekreftet at interessen var stor. Det var faktisk tendenser til kø da dørene ble låst opp klokka 10:00 en lørdag i november 1991.

De kommende årene ble tøffe, men økende interesse og bra rekruttering gjorde fremtidsutsiktene gode. Utallige kurs i fluebinding og fluekasting ble holdt, og sammen med årlige fluebindeseminarer skaffet dette butikken mange faste kunder.
I 1995 fikk butikken sitt nåværende navn, Jarle & Bjørnar Fluefiske AS. Samarbeidet med Lennart Bergquist Flugfiske fortsatte, men i mindre skala enn tidligere.
Etter at Jarle besøkte de store fluefiskemessene i USA, skjedde ting raskt. Agenturer som Scott, Simms, Waterworks/Lamson, Renzetti og etter hvert Whiting og Rio - havnet i Lillestrøm.
Fem - seks år med økende omsetning og mye moro fulgte, før det i 2003 ble konkludert med at lokalene i Sørumsgata ikke lengre var store nok for både butikk og engrosvirksomhet. Arbeidsmengden var også blitt altfor stor for to mann som også hadde et privatliv som måtte ivaretas.
Avgjørelsen om å skille engros- og butikkdelen ble derfor tatt. Egnede lokaler for engrosbiten ble funnet og en ny mann ble ansatt.
Der stopper imidlertid grossisthistorien til Jarle & Bjørnar Fluefiske, for kun kort tid etter ble et tilbud fra Schou Våpen om kjøp av agenturer akseptert. Jarle ble med over til Schou Våpen / Tundra Outdoor / Flyfish Europe, mens Bjørnar valgte å drive butikken i Lillestrøm videre.

Nå, snart 13 år etter, er situasjonen uforandret. Jarle styrer det meste hos Flyfish Europe, og Bjørnar står bak disken i butikken.
Jarles innsats med å knytte kontakter og skaffe agenturer i USA skal ha stor del av æren for at butikken eksisterer den dag i dag. Dette har sammen med andre faktorer gjort butikken levedyktig.
At samarbeidet oss i mellom har fungert i så mange år, helt fritt for uenigheter og komplikasjoner av noe særlig omfang, er helt fantastisk. Vi er veldig forskjellige, men allikevel veldig like på de punktene som er viktige for at ting skal fungere.
Svært få hadde tro på våre fluefiskeprosjekter. Jeg vil mene at vi begge stolte kan si at tvilerne tok feil.....

Bjørnar.

Jarle & Bjørnar Fluefiske (c) 2017 - Sørumsgata 28, 2004 Lillestrøm